Thùng carton 2-3-5 lớp


  • Nguyên liệu:
  • Định lượng: theo đơn đặt hàng
  • Số lượng: theo đơn đặt hàng
  • Kích thước: theo đơn đặt hàng
  • Hạn sử dụng: 0 Năm
  • Ngày sản xuất:
  • Giá: Liên hệ: 08.37240870; 08.38974149